Tarieven

Individuele coaching:

 • Telefonische kennismakingsgesprek is gratis
 • Intakegesprek coaching of KRAGT training  (max. een uur) € 45,00
 • Coaching kind of volwassene per sessie (een uur) € 65,00
 • Pakket met korting: 3 coachsessies, intakegesprek en evaluatiegesprek € 245,00 (ipv 285,-)
 • Coachsessie met ouder(s), speciaal anderhalf uur tarief € 80,00
 • Mailcontact over de voortgang van de coaching is gratis
 • Voortgangsgesprek met ouders (per uur) € 55,00
 • Evaluatie coaching of KRAGT training (max. een uur) € 45,00
 • Coaching ouders bij/na scheiding of relatieproblemen, speciaal anderhalf uur tarief € 80,00
 • Hulp en advies bij afspraken maken over ouderschapsplan (per uur) € 65,00
 • Advies en begeleiding in de thuissituatie (per uur) € 65,00

Voor particulieren met een minimum inkomen kan een aangepast tarief of een regeling worden gehanteerd.

2016-08-22_14-42-47

KRAGT- training (groepstraining met maximaal 6 kinderen)

 • € 155,- per kind voor  5 lessen van bijna twee uur inclusief materialen

Brug KRAGT training

 • € 155,- per kind voor 5 lessen bijna twee uur inclusief materialen.

KRAGT-training bij scheiding

 • € 155,- per kind voor 4 lessen van anderhalf uur + een evaluatiegesprek met de ouders.

Op uw verzoek kan vóór aanvang van de KRAGT training een intakegesprek en/of na afloop van de training een evaluatiegesprek plaatsvinden. De kosten voor een intakegesprek en/of een evaluatiegesprek t.b.v. de KRAGT training bedragen € 45,- per uur.

Advies, lezingen, trainingen & workshops

U kunt vrijblijvend contact opnemen voor de mogelijkheden. Een lezing, training of workshop kan op uw verzoek worden gegeven aan een specifieke doelgroep (bijv. leerkrachten, IB’ers, pedagogisch medewerkers, ouders/ opvoeders etc.).

 

Aanmelden / voorwaarden

Wanneer wordt besloten een coachtraject of training te starten, wordt een aanmeldformulier gemaild dat u zo volledig mogelijk invult en terugstuurt. Indien nodig of  gewenst kan er vervolgens een intake-/ kennismakingsgesprek plaatsvinden. Daarna start het coachtraject of de training.

De coach heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting.

Bij verhindering dienen de ouders/verzorgers de coach hiervan minimaal 24 uur van te voren op de hoogte te stellen. Na wegblijven van de cliënt bij een afgesproken sessie, zonder bericht van verhindering, heeft de coach het recht deze sessie in rekening te brengen.

Facturering vindt plaats na iedere coachsessie (per mail). De facturen dienen door de ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op een door de coach aan te geven bankrekening. Bij trainingen dient het totaalbedrag van de training voor aanvang van de training te worden overgemaakt.

Beroepscode / geheimhouding

De coach heeft een beroepsgeheim. Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. De minderjarige cliënt kan aangeven dat bepaalde vertrouwelijke informatie die hij/zij met de coach deelt niet met de ouders/verzorgers  gedeeld wordt. De coach zal dit verzoek dan opvolgen, tenzij de coach van mening is dat deze informatie met de ouders gedeeld moet worden omdat de gezondheid of de veiligheid van de cliënt in het geding is.

De coach mag alleen informatie over de cliënt doorgeven aan anderen (bijvoorbeeld huisarts of bij doorverwijzing naar een collega behandelaar) als de cliënt (bij een minderjarige, de ouders van de cliënt) daarvoor toestemming geven.