Coaching

Wat doet coaching voor kinderen en pubers?

Coaching geeft inzicht in het eigen denken, het gevoel en gedrag en stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden en het functioneren op o.a. cognitief, relationeel, emotioneel en communicatief niveau op alle leefgebieden. Zoals thuis in het gezin (waar het kind zich gezien en gehoord wil voelen), op school m.b.t. het leren (zelfredzaamheid, motivatie en (zelf)vertrouwen) en in sociale contacten op school en buiten de school  (waar het kind zich prettig, veilig, capabel en vertrouwd wil voelen).

Kinderen laten soms (probleem)gedrag zien, dat kan voortkomen uit een beschermingsmechanisme dat gaandeweg is ontwikkeld. Met coaching kunnen we bereiken dat het kind dit mechanisme gaat herkennen, het positief kan beïnvloeden of helemaal niet meer hoeft te gebruiken. Samen met het kind ga ik eerst op zoek naar de kern van zijn/haar hulpvraag, daarna komen vanzelf de oplossingen. Meestal is een traject van 5 tot 8 coachsessies voldoende.

Bij de coaching worden vaak ook de ouders betrokken omdat het kind niet op zichzelf staat. Ieder kind maakt deel uit van een groter geheel en beweegt zich binnen verschillende systemen (gezin, familie, school, vrienden etc.). Deze systemen hebben invloed op een kind en bepalen in grote mate hoe het kind zich voelt en gedraagt. Soms is de ontwikkeling binnen een van de systemen verstoord, door minder prettige ervaringen die het kind opdoet. Door bijvoorbeeld scheiding van de ouders, het gevoel er niet bij te horen op school (buitengesloten of gepest worden), onzekerheid, prestatiedruk, faalangst of motivatieproblemen op school, problemen in het gezin (door bijvoorbeeld ziekte, verlies, of niet functionele patronen).

Er zijn ook kinderen die gedrag laten zien dat (nog) niet door de omgeving begrepen wordt (zoals snel boos of verdrietig zijn, een heel sterke eigen wil (dominant gedrag), veel onrust/druk gedrag of juist heel stil, teruggetrokken, depressief, slecht slapen, veel buikpijn of hoofdpijn, weinig sociale contacten). Het kan zijn dat het kind erg gevoelig (of hoogsensitief) is en ook dan kan coaching helderheid en oplossingen bieden.

Met het kind werk ik o.a. met systemische oefeningen, creatieve werkvormen, oefeningen om negatieve gedachten en gevoelens om te zetten in positieve gedachten en gevoelens, visualisaties, rollenspellen en verschillende gesprekstechnieken. Alle kinderen, pubers en jongeren zijn welkom. In gezinnen waar de kinderen jonger zijn dan 4 jaar, kunnen de ouders samen met het kind komen of geef ik coaching aan de ouders.

Wat doet coaching voor jongeren, ouders, volwassenen?

Coaching is er ook voor ouders/opvoeders/volwassenen, die meer inzicht willen in hun eigen gedachten, gevoelens en functioneren binnen het gezin/de familie, de relatie, werk (of studie) en sociale contacten. En voor mensen die meer willen weten over familiesystemen en/of hun eigen systeem van herkomst.

Op scholen én op individuele inschrijving geef ik de KRAGT training, Brug-KRAGT training en training voor kinderen in scheidingssituaties. Collega coaches, leerkrachten en anderen die beroepsmatig met kinderen werken, zijn welkom om de training tot KRAGT trainer en diverse workshops bij mij volgen! Kijk voor de startdata in de agenda.