Coaching

Hoe kan coaching helpen?

Het (probleem)gedrag dat kinderen soms laten zien, kan voortkomen uit een overlevingsstrategie die ze hebben ontwikkeld. Met coaching kunnen we bereiken dat het kind dit afweermechanisme gaat herkennen, het positief kan beïnvloeden of helemaal niet meer hoeft te gebruiken. Samen met het kind ga ik eerst op zoek naar de kern van het probleem, daarna komen vanzelf de oplossingen.

Coaching voor kinderen en pubers is een traject van maximaal 5 sessies van ruim een uur, waarbij het kind in zijn geheel centraal staat en waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen kracht van het kind. Kinderen weten zelf vaak goed wat ze nodig hebben om zich weer sterk te voelen.

Bij de coaching worden meestal ook de ouders betrokken omdat het kind niet op zichzelf staat. Soms laat het kind gedrag zien dat niet bij het kind zelf hoort, dit kan het kind belemmeren in de eigen ontwikkeling. Door de ouders inzicht te geven in dat wat zij (onbewust) doorgeven aan hun kinderen, kan er veel veranderen en kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

Met het kind werk ik o.a. met systemische oefeningen, creatieve werkvormen, oefeningen om negatieve gedachten en gevoelens om te zetten in positieve gedachten en gevoelens, visualisaties, rollenspellen en verschillende gesprekstechnieken.

Alle kinderen vanaf 4 jaar en jongeren tot ± 20 jaar zijn welkom. In gezinnen waar de kinderen jonger zijn dan 4 jaar, kunnen de ouders samen met het kind komen of geef ik begeleiding in de thuissituatie.

Coaching is ook voor ouders/opvoeders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere beroepskrachten die meer inzicht willen in het gedrag van kinderen, meer willen weten over familiesystemen en/of hun eigen systeem van herkomst.

Op scholen én op individuele inschrijving geef ik de KRAGT training en brug-KRAGT training. Kijk voor de startdata in de agenda.