HSP

Weet jij dat ongeveer 15 tot 20% van de mensen een gevoeliger temperament heeft dan de gemiddelde mens? Het zou dus zomaar kunnen zijn dat jouw kind hoogsensitief is.

Dat is goed nieuws hoor! Gevoelige mensen zijn over het algemeen mooie, gelukkige en blije mensen! Om gelukkig te worden, is het wel essentieel dat de gevoeligheid gezien en erkend wordt; liefst zo vroeg mogelijk!

Kinderen waarvan het nog niet bekend is dat ze hoogsensitief zijn, kunnen tegen veel dingen aanlopen. Hoogsensitiviteit wordt bij kinderen vaak op school gesignaleerd, maar dan wordt het nog niet als zodanig herkend of benoemd. Het gedrag van je kind in de klas valt op; hij/zij heeft bijvoorbeeld concentratieproblemen, lijkt niet lekker in z’n vel te zitten, wordt buitengesloten of gepest, is verdrietig, laat heel druk gedrag zien, verstoort de rust in de klas door clownesk gedrag, is juist heel stil en teruggetrokken, heeft vaak conflicten of gaat ineens minder presteren.

School is een plek met enorm veel prikkels. Door de drukte in de klas en de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden, kan het zijn dat een gevoelig kind vastloopt. Doordat het kind zich niet prettig voelt in de klas, laat hij opvallend gedrag zien. Dit gedrag is het afweermechanisme dat het kind inzet om te ‘overleven’ in de situatie. Deze overlevingsstrategie kan lang blijven bestaan, waardoor de gedragsproblemen verergeren.

Als de hoogsensitiviteit niet wordt herkend, komt het ook voor dat kinderen een verkeerde diagnose krijgen zoals ADHD of ADD, met alle gevolgen van dien.

Hoogsensitiviteit is geen gedragsstoornis; het is een temperament, een karaktereigenschap, die je als ouder, leerkracht kunt leren herkennen en erkennen.  Wanneer de signalen wél goed worden ontvangen en het kind wordt gehoord en gezien, is het eenvoudig om met het kind om te gaan en kan het kind gewoon zichzelf zijn en zich optimaal ontwikkelen!

Wil je weten hoe je hoogsensitiviteit herkent en hoe je je kind kunt helpen? Stuur een mail, dan ontvang je gratis tips! (info@kindengezincoach.nl)