Opleiding tot gecertificeerd KRAGT trainer

Voor kindercoaches/-therapeuten, leerkrachten & begeleiders

De volgende opleiding tot KRAGT trainer vindt plaats in Apeldoorn op donderdag 14 juni en woensdag 20 juni 2018 (van 10.00 tot 17.00 uur). Kijk voor alle data, ook na de zomervakantie op http://www.kragt.nu/kragt/

Wat is KRAGT training?

KRAGT training is een krachtige groepstraining voor kinderen van 7 t/m 11 jaar en wordt gegeven in 5 wekelijkse lessen van twee uur in groepjes met maximaal 8 kinderen (met één coach).

Na het volgen van de 2-daagse basisopleiding tot KRAGT trainer, kan deze nog worden aangevuld met een 1-daagse module voor het geven van Brug-KRAGT training. De Brug-KRAGT training is speciaal ontwikkeld voor kinderen uit groep 8 ter voorbereiding op de brugklas of voor kinderen die al in de brugklas zijn gestart.

Als je wilt deelnemen aan de 2-daagse basisopleiding tot KRAGT trainer verwachten we dat je als kindercoach, trainer, therapeut of begeleider werkzaam bent en al enige kennis hebt van systemisch werken.

De systemische pijlers, die wij als basis gebruiken voor de inhoud van de training zijn:

  • Erkennen wat er is
  • Erbij horen
  • Balans in geven en nemen
  • Je plek innemen

Wat is systemisch werken?

Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt. Het gezin en de familie van een kind zijn systemen, maar ook de school, de klas, sportclub, muziekles of hobbyclub en de sociale omgeving zijn systemen. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die het kind erin inneemt, bepaalt (op onbewust niveau) hoe het kind zich voelt en gedraagt. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in de eigen plek binnen een systeem, welk systeem dan ook en je verhouding met de anderen in dat systeem. Deze is steeds anders. Soms kun je als kind niet de juiste plek innemen, waardoor je je niet optimaal kunt ontwikkelen. In de KRAGT training laten we kinderen o.a. kennismaken met verschillende systemische aspecten waardoor inzichten en nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Inhoud en opbouw tweedaagse opleiding tot KRAGT trainer

Bij de KRAGT-training werken we met diverse oefeningen die gebaseerd zijn op dit gedachtengoed. Daarnaast werken we in de training met verschillende gespreksvormen, rollenspellen, oplossingsgerichte oefeningen, visualisaties en creatieve werkvormen zoals tekenen en schilderen, waardoor de intuïtie van het kind wordt aangesproken en er contact wordt gemaakt met het gevoel en de eigen kracht.

Tijdens de tweedaagse opleiding voor coaches maak je kennis met het complete programma dat ook bij de KRAGT training aan kinderen wordt gegeven. Je gaat dus zelf ervaren hoe de training aanvoelt en wat het effect ervan is. Hierdoor leer je ‘inleven’ in de belevingswereld van kinderen en kun je ook je eigen kinddelen (h)erkennen. Deze ervaring  versterkt het vermogen om je te verplaatsen naar het niveau van de kinderen die je training geeft. Zelfreflectie is essentieel om de kinderen te begeleiden/coachen met deze training.

KRAGT training

Op de eerste dag van de training ontvang je een werkmap met de complete opbouw van de training en alle oefeningen en een lijst met aanbevolen vakliteratuur t.b.v. de benodigde kennis van het systemisch werken.

Je ontvangt een certificaat 

Wanneer je deze tweedaagse basisopleiding hebt afgerond, ben je gecertificeerd KRAGT trainer en bevoegd om zelf KRAGT trainingen te geven. Je kunt deze opleiding daarna eventueel nog aanvullen met de extra module voor Brug-KRAGT training.

Kosten en aanmelden 

De investering voor de basisopleiding is 487 euro, inclusief werkmap, materiaal, logo’s, naamsvermelding als KRAGT trainer en deelname aan besloten Facebookgroep voor stellen van vragen en delen van informatie.

Wil je je direct aanmelden voor de training? Dat kan via dit formulier: 

Aanmelden

 Wil je graag eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar: info@kindengezincoach.nl of kindercoachapeldoorn@gmail.com