Coaching en groepstraining is voor kinderen, pubers en jongeren die:

 • Thuis of op school vastlopen of gedrag laten zien dat niet begrepen wordt
 • Moeite hebben met sociale vaardigheden en contact met anderen
 • Gepest worden of zelf pesten
 • Moeite hebben met motivatie, concentratie of met leren
 • Last hebben van faalangst, een laag zelfbeeld of zich onzeker voelen
 • Weerbaarder willen worden, grenzen willen leren aangeven
 • Hoogsensitief en/of hoogbegaafd zijn
 • Kenmerken hebben of een diagnose van adhd, add of ass
 • Moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdgenoten of het gevoel hebben ergens niet bij te horen.
 • Vaak driftbuien hebben of slecht kunnen omgaan met boosheid
 • Veel (negatieve) aandacht vragen
 • Moeilijk bereikbaar lijken of moeilijk over gevoelens praten
 • Te maken hebben met scheiding van de ouders
 • Moeite hebben in het ‘nieuwe’ samengestelde gezin
 • Geconfronteerd worden met verlies en rouw
 • Slecht slapen, vaak naar dromen en/of angsten hebben
 • Problemen hebben met eten
 • Vaak last hebben van buikpijn, hoofdpijn of andere klachten waar geen medisch oorzaak voor is
 • Druk zijn of juist erg stil, teruggetrokken, somber of verdrietig zijn
 • Hun eigen talenten en kwaliteiten beter willen leren kennen zodat ze een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen krijgen
 • Voor pubers en jongeren die vastlopen op school, in sociale situaties, relaties of het maken van een keuze voor studie en/of werk
 • Voor pubers en jongeren die last hebben van prestatiedruk, stress en faalangst door school of studie
 • Voor pubers en jongeren die niet goed in hun vel zitten, niet weten waardoor dat komt of tegen problemen aanlopen met zichzelf of in het contact met de ouders of de omgeving
 • Voor gezinnen waar veel onrust en/of ruzie is (met of zonder duidelijke oorzaak).
 • Voor ouders die vragen hebben over het ouderschap, het gezin, de relatie of over opvoeding
 • Voor ouders die meer inzicht willen in het gezinssysteem of hun eigen systeem van herkomst
 • Voor volwassenen die meer inzicht willen in hun relatie en in ongewenste patronen en systeemdynamieken.

Aanmelden

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

‘Achter weerstand en grensoverschrijdend gedrag zit meestal verdriet, angst, een verlangen, behoefte of kwetsbaarheid’

coaching voor pubers en jongeren

Ouders zijn betrokken bij de coaching 

Tijdens het coachtraject van het kind of de jongere, komt het vaak voor dat we ook één of meerdere afspraken maken voor een coachgesprek of voortgangsgesprek met de ouder(s). Dat is mogelijk, maar geheel vrijblijvend (dus niet verplicht). Als ook de ouders willen kijken naar hun systeem van herkomst en willen werken aan verandering, kunnen zij hun kind(eren) beter begeleiden. Soms is het efficiënt om alleen de ouder(s) te coachen; bij hulpvragen over jonge kinderen bijvoorbeeld of wanneer oudere kinderen (pubers) zelf geen hulp willen accepteren.

Een aantal keren per jaar is er een workshop voor ouders, waar je leert kijken naar wat het gedrag van je kind betekent. Je leert kijken ‘achter’ het gedrag (het beschermingsmechanisme) dat je kind heeft ontwikkeld en gaat de echte behoeften van je kind beter zien. Hierdoor kom je weer met elkaar in verbinding en ontstaat er rust en ruimte voor contact tussen kind en ouder(s) en een optimale ontwikkeling van het kind. Aanmelden voor een workshop kan via het formulier: 

Aanmelden

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kinderen en (echt)scheiding

Begeleiding aan ouders en kinderen die te maken hebben met een scheiding. Kinderen zijn altijd loyaal aan beide ouders en het is voor hen een enorme klus om zich staande te houden wanneer de ouders besluiten te scheiden. Vooral de veranderingen die direct gevolg hebben op het leven van een kind, hebben veel impact. Dit varieert van leerproblemen, concentratie-/motivatieproblemen tot ernstige gedragsstoornissen. Zeker wanneer er sprake is van een conflict situatie tussen de ouders, kunnen kinderen daar veel last van hebben. Wil je advies of begeleiding bij de scheiding voor de kinderen of voor jullie zelf?  informeer naar de mogelijkheden. Voor kinderen is er een groepstraining mogelijk.

Kind en Gezin Coach

Diverse groepstrainingen

In mijn praktijkruimte en op scholen geef ik, naast individuele coaching, ook de KRAGT-training in kleine groepen. Lees meer over deze training onder het kopje KRAGT-training. Deze groepstrainingen starten ook een aantal keren per jaar op individuele inschrijving, meer info: https://www.kindengezincoach.nl/kragt/

Op verzoek geef ik graag advies, lezingen en workshops aan beroepskrachten en opvoeders die op een andere wijze naar kinderen willen kijken of meer willen weten over gedrag van kinderen/jongeren. Tevens kan de KRAGT training op scholen en BSO worden gegeven. Informeer naar de mogelijkheden:

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.