Brug-KRAGT training voor kinderen uit groep 8 die binnenkort de overstap maken naar de brugklas, start 27 juni

Op woensdag 27 juni start weer een nieuwe groep met Brug-KRAGT training in Hilversum. Deze keer is de training speciaal voor kinderen uit groep 8, ter voorbereiding op de overstap naar de middelbare school. Tijdens deze training leer je o.a. hoe je kunt omgaan met alle veranderingen waar je mee te maken krijgt op je nieuwe school. Je leert hoe je nieuwe vrienden maakt, hoe je bij de groep kunt horen en toch jezelf kunt blijven en hoe je omgaat met toetsstress en groepsdruk. Ook leer je hoe je faalangst kunt omzetten in zelfvertrouwen. De training vergroot weerbaarheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheid. Ook wordt er een les besteed aan huiswerkplanning en krijg je veel tips m.b.t. organiseren van je schoolwerk op de middelbare. De kosten voor deze training bedragen € 185,- voor 5 lessen. Er zijn maximaal 6 deelnemers per groep. De training bestaat uit 5 wekelijkse lessen van twee uur. De laatste les vindt plaats in september, zodat de ervaringen die de kinderen dan al hebben in de brugklas, met elkaar kunnen worden gedeeld en we aandacht kunnen besteden aan leerdoelen die dan actueel zijn. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Aanmelden

Brug-KRAGT training

Brug-KRAGT training

KRAGT training voor kinderen van 7-9 jaar, start donderdag 7 juni

Op donderdag 7 juni, start weer een groepje met KRAGT training voor de leeftijd van 7 t/m 9 jaar. De training geeft kinderen veel tools om de sociale vaardigheid en de weerbaarheid te vergroten. Je leert o.a. hoe je je grenzen aangeeft en die van anderen ook ziet en respecteert, hoe je faalangst omzet in zelfvertrouwen, hoe je omgaat met gevoeligheid, boosheid of verdriet, hoe je goed voor jezelf opkomt;  kortom hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt! Je ontdekt ook wat je talenten en kwaliteiten zijn en hoe je deze kunt gebruiken, waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt. De training is zo leuk door de grote variatie aan oefeningen, gesprekken en veel creatieve werkvormen (we maken verbinding tussen hoofd, hart en handen). Deze training zorgt ervoor dat je jezelf beter leert kennen waardoor je stevig in je schoenen staat!

De training  wordt gegeven in Hilversum in groepjes met maximaal 6 kinderen en bestaat uit 5 lessen. Kosten voor deze training bedragen 155,- euro. Aanmelden kan via het formulier. 

Aanmelden

KRAGT training voor pubers, start september (4 bijeenkomsten van 1,5 uur op donderdagmiddag).

  • Op donderdag 20 september (van 16.00 tot 17.30) start een nieuwe groep KRAGT training voor pubers van 13&14 jaar. In deze krachtige training van 4 lessen, leer je o.a. hoe je omgaat met stress (door school zoals toetsstress, stress voor presentaties etc.) en prestatiedruk. Je leert in de training wat jou specifieke kwaliteiten en talenten zijn en hoe je deze kunt gebruiken, hoe je omgaat met grenzen van jezelf en van anderen, hoe je goed voor jezelf kunt opkomen en hoe je omgaat met boosheid, verdriet en gevoeligheid. Hoe je effectief communiceert zodat je je gezien en gehoord voelt. Hoe je omgaat met meningsverschillen of conflicten met je ouders en anderen. Hoe je bij jezelf kunt blijven als je gevoelig bent voor groepsdruk, hoe je keuzes kunt maken die goed zijn voor jou, zodat je je optimaal kunt ontwikkelen. Kortom: hoe je goed voor jezelf zorgt en zelfbewuster en dus zelfverzekerder wordt! Ben je geïnteresseerd, meld je dan nu aan via het aanmeldformulier. Kosten voor deze training bedragen 135,-. Maximaal 5 deelnemers per groepje.

Aanmelden

Weerbaarheidstraining

Workshop ‘Ouder-KRAGT’: omgaan met boosheid en moeilijk gedrag van je kind, start 14 september 2018

Is jouw kind vaak boos, verdrietig of opstandig? Wil je leren hoe je kunt omgaan met moeilijk gedrag van je kind?

Laat jouw kind gedrag zien waar je geen grip op hebt en ben jij inmiddels niet meer de enige die daar last van heeft? Heeft het gedrag ook veel invloed op het hele gezin en de omgeving (zoals op school)?

In deze workshop leer je kijken achter het (moeilijke) gedrag van je kind, waardoor je de behoeften van je kind beter leert kennen en ongewenst gedrag kunt voorkomen. Je krijgt handvatten en nieuwe mogelijkheden aangereikt en deelt ervaringen over jouw gevoelens, over de dynamiek in jullie gezin en over de opvoeding. De workshop geeft je inzicht in jouw eigen systeem van herkomst en wat het effect daarvan is op jou als ouder.

Je wordt je bewuster van patronen die je hebt meegenomen uit je eigen jeugd, je krijgt nieuwe inzichten en leert oude patronen loslaten omdat ze niet meer nodig zijn nu je zelf ouder bent. Je kunt daardoor iets wezenlijks veranderen in de dynamiek van jullie gezin! Aanmelden voor deze workshop kan via het formulier of per mail: info@kindengezincoach.nl

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4 deelnemers) vindt de workshop plaats op vrijdagochtend. Deze workshop bestaat uit 2 groepsbijeenkomsten en 1 individuele coachsessie, de kosten bedragen in totaal € 135,-.

Aanmelden

omgaan met moeiljk gedrag van je kind

Training KRAGT bij (echt)scheiding

Voor kinderen/pubers is het soms een enorme klus zich staande te houden wanneer de ouders gaan scheiden. Behalve een loyaliteitsconflict waarin kinderen verstrikt kunnen raken, kan een scheiding invloed hebben op verschillende levensdomeinen van het kind. Zoals het psychologisch welbevinden, het  gedrag, het presteren en functioneren op school, de gezinsstructuren en de sociale relaties. Als er bij of na de scheiding ook conflicten zijn, kan het kind daar veel last van hebben. Als het al even geleden is dat de scheiding heeft plaats gevonden, kan het zijn dat het kind, naarmate het ouder wordt (en zich dus bewuster wordt van de gevolgen van de scheiding), er meer moeite mee krijgt. Dit kan zich uiten in negatief gedrag of problemen thuis en op school.

De training

Door de training leren kinderen hun pijn en verdriet te verwerken, waardoor ze beter met de situatie kunnen omgaan en de veranderingen leren accepteren. Ze voelen zich gesteund door met anderen over hun gevoelens en ervaringen te praten. Door de training krijgen ze meer inzicht in hun plek in het (nieuwe) gezin en leren ze hoe ze ook weer naar hun eigen toekomst kunnen kijken. Ze blijven of komen weer in gesprek met hun ouders, waardoor de verbinding verbetert. En de kinderen leren hoe ze zich weer kunnen richten op hun eigen alledaagse leven en de dingen die voor hen belangrijk zijn.

De training is voor kinderen die te maken hebben met een (echt)scheiding en bestaat uit 4 bijeenkomsten van anderhalf uur. De trainingen vinden regelmatig plaats in Hilversum. In de middag voor de leeftijd van 8 t/m 11 jaar en voor oudere kinderen aan het begin van de avond. Van 19.00 tot 20.30 uur is er een groep voor pubers (12 -15 jaar). We werken met kleine groepen van maximaal 6 kinderen. De kosten voor deze training bedragen 135,- voor 4 lessen van anderhalf uur. 

Aanmelden kan telefonisch 0356564383/ M. 0610331195 of via de mail: info@kindengezincoach.nl

Wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u uiteraard vrijblijvend bellen of mailen.

Aanmelden

Kind en Gezin Coach

 

Familiesystemen

Workshop familiesystemen

Wil je graag meer weten/leren over familie systemen? Op dinsdagavond 22 november geef ik een workshop waarin je kunt ervaren wat de invloeden zijn van het familiesysteem op jou als ouder en wat je (onbewust) doorgeeft aan je kind(eren). Hoe krijg je meer inzicht in het systeem en wat kun je doen om patronen te doorbreken? Hoe kun jij als ouder andere, meer bewuste keuzes maken, zodat ook je kind zich vrijer kan ontwikkelen? Aanmelden voor de workshop via e-mail: info@kindengezincoach.nl. Locatie: kinderboerderij Hilversumse Meent.

Onrust-in-het-kinderhart-vk

Er is een prachtig boek van Kita Bronda, met de titel: ‘Onrust in het Kinderhart’.

In het boek lees je dat verbonden ouderschap gaat over beschikbaarheid in je hart voor je kind. Wordt het verschil tussen beïnvloeden en opvoeden uitgelegd. Lees je over de invloed van onverwerkte gevoelens in een familiesysteem op het kind. Lees je over acht aandachtspunten voor opvoeders die willen bijdragen aan rust in het kinderhart. Lees je veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van ouders, kinderen en jongeren.

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben. Het boek gaat over de interactie tussen ouder en kind. Zonder dat de ouder het door heeft, kan hij zijn kind beïnvloeden door onverwerkte gevoelens in het familiesysteem. Er is geen perfect ouderschap. Als de ouders open staan om onverwerkte gevoelens te onderzoeken, zijn er meer mogelijkheden om gedragsproblemen bij hun kind, als driftbuien, angst, een negatief zelfbeeld of onrust, op te lossen of te verzachten.

Het boek is o.a. te bestellen bij bol.com, ISBN13: 9789082236408

Training KRAGT bij (echt)scheiding

Voor kinderen is het soms een enorme klus zich staande te houden wanneer de ouders gaan scheiden. Voor sommige kinderen is een scheiding een crisissituatie waar ze gedwongen doorheen gaan…

Lees meer

Familiesystemen

Wil je graag meer weten/leren over familie systemen? Er is net een prachtig boek uit van Kita Bronda, met de titel: ‘Onrust in het Kinderhart’.

Lees meer